top of page

MOSS KNUTEPUNKT

Medvirkning

Velkommen til medvirkningsplattformen for Moss knutepunkt. Her finner du informasjon om pågående medvikningsaktiviteter, videre

prosess og resultater fra tidligere medvirkning.

fargekoder-05_edited.png

Aktuelt nå:

Gjennomført:

Digital undersøkelse

Takk for mange gode innspill! Vi har oppsummert svarene  fra medvirkningen i en rapport:

Klikk på boksen for å se resultatene!

prosjektets hjemmeside kan du også  lese en nyhetsssak om resultatene

fargekoder-05_edited.png
MOSS STASJON-01.png
Anker 1
Hva skjer nå?

Et nytt knutepunkt for moss

Artboard 3.png

Les mer om Sjøsiden her.

fargekoder-03.png

Sjøsiden Moss AS og Bane NOR Eiendom skal utvikle to sentrale områder rundt nye Moss stasjon. Denne typen byutvikling i nærområdene rundt stasjonen kalles knutepunktsutvikling. Moss nye stasjon blir regionens viktigste knutepunkt. Nasjonale, regionale og kommunale føringer legger opp til en konsentrert byutvikling ved kollektivknutepunktet med boliger og arbeidsplasser. Samtidig blir det viktig å etablere bymessige omgivelser som styrker tilknytningen til sentrum. Stasjonsområdet blir en del av Sjøsiden, en framtidig bydel som skal henge godt sammen med sentrum, med egne nabolag, arbeidsplasser og møteplasser. Vi ønsker å etablere en bred og inkluderende prosess i utviklingen av de to tomtene som nå skal reguleres og begynner derfor arbeidet med å involvere lokalbefolkningen før oppstart av planarbeidet.  

logo-sjosidenmoss-01.png
Bane-Nor-Eiendom-logo-blå-01.png

PROSESS

Arbeid med plan

Videre planarbeid er satt litt på vent p.g.a behov for overordna avklaringer

Oppstart formell prosess

Innledende møter med kommunen

Vinteren 2020/2021

Våren 2021

Høsten 2022

2023

MEdvirkning

her er vi nå

Her er vi!

Digital undersøkelse 

Vi takker for mange innspill!

Resultatene er analysert, og blir presentert for myndigheter og andre interesserte

Videre medvirknings-aktiviteter følger når det foreligger avklaring for videre planarbeid

Se resultatene her!

Prosess
Midlertidig aktivisering

Hva kan skje på området ?

Det tar ofte lang tid å realisere store utviklingsplaner, derfor vil vi legge til rette for aktiviteter og tilbud i området som kan foregå mens vi jobber med de mer langsiktige planene. Til dette ønsker vi dine innspill!

Hvordan kan området aktiviseres og brukes mens vi planlegger for fremtidig utvikling? Bruk skjemaet og bidra med dine gode idéer og tanker. Kjenner du noen som kunne vært interessert i å være med å realisere planene? Eller kunne du selv tenke deg å bidra på noen måte? Legg igjen kontaktinformasjonen din!

Ditt innspill

Hvilken type innspill ha du?

Takk for din idé!

fargekoder-04.png
Contact
bottom of page