MOSS KNUTEPUNKT

Medvirkning

Velkommen til medvirkningsplattformen for Moss knutepunkt. Her finner du informasjon om pågående medvikningsaktiviteter, videre

prosess og resultater fra tidligere medvirkning.

Aktuelt nå:

Gjennomført:

Digital undersøkelse

Takk for mange gode innspill! Vi jobber nå med å gå gjennom resultatene før de kan presenteres!

 
 

Et nytt knutepunkt for moss

Artboard 3.png

Les mer om Sjøsiden her.

Sjøsiden Moss AS og Bane NOR Eiendom skal utvikle to sentrale områder rundt nye Moss stasjon. Denne typen byutvikling i nærområdene rundt stasjonen kalles knutepunktsutvikling. Moss nye stasjon blir regionens viktigste knutepunkt. Nasjonale, regionale og kommunale føringer legger opp til en konsentrert byutvikling ved kollektivknutepunktet med boliger og arbeidsplasser. Samtidig blir det viktig å etablere bymessige omgivelser som styrker tilknytningen til sentrum. Stasjonsområdet blir en del av Sjøsiden, en framtidig bydel som skal henge godt sammen med sentrum, med egne nabolag, arbeidsplasser og møteplasser. Vi ønsker å etablere en bred og inkluderende prosess i utviklingen av de to tomtene som nå skal reguleres og begynner derfor arbeidet med å involvere lokalbefolkningen før oppstart av planarbeidet.  

logo-sjosidenmoss-01.png
Bane-Nor-Eiendom-logo-blå-01.png

PROSESS

Arbeid med plan

Avklaring av videre planarbeid

Desember

Januar

Februar

Mars

April

Mai

MEdvirkning

Her er vi!

Digital undersøkelse (gjennomført)

Mange innspill er kommet inn, og vi bearbeider nå resultatene! 

Medvirkning barn og unge

Vi planlegger egen medvirkningsaktivitet med barn og unge.

Videre medvirknings-aktiviteter avhenger av avklaring om videre planarbeid

Innspill til videre planarbeid

Mulighet for å gi innspill til videre planarbeid

Resultater kommer!
Kommer snart
 
 

Hva kan skje på området ?

Det tar ofte lang tid å realisere store utviklingsplaner, derfor vil vi legge til rette for aktiviteter og tilbud i området som kan foregå mens vi jobber med de mer langsiktige planene. Til dette ønsker vi dine innspill!

Hvordan kan området aktiviseres og brukes mens vi planlegger for fremtidig utvikling? Bruk skjemaet og bidra med dine gode idéer og tanker. Kjenner du noen som kunne vært interessert i å være med å realisere planene? Eller kunne du selv tenke deg å bidra på noen måte? Legg igjen kontaktinformasjonen din!

Ditt innspill

Hvilken type innspill ha du?

Takk for din idé!